#

Y tế - Giáo dục

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.