#

Chứng khoán

M2E mang đến những đổi mới cho thị trường quảng cáo với khoản đầu tư từ LHK Ventures

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, LHK Ventures đã công bố khoản đầu tư vào M2E, nền tảng quảng cáo và nhận thưởng dựa vào dữ liệu vị trí của người, được tích hợp công nghệ AIoT & blockchain.